202. díl: Noc měnící se svět

Přečtěte si další přeložený díl D.Gray-man mangy – 202. díl: Noc měnící se svět.

Návod: Klikněte na tlačítko „Překlad on/off“ a zobrazí se vám překlad (Pokud najedete myší na jednotlivé buňky, tak se překlad zase skryje).


202 noc Měnící se svět

Po bitvě… Noahové jsou…?!
Kde je Earl?

Před pár minutama přestal brečet.

Asi se bál setkání se 14tým.

Proč?

Jednal rozpačitě a řekl “chci být vedle 14tého”, ne?

Žárlím.

Jaká to sexy tvářička?

Asi po soužití s Earlem po zhruba deset let, začínám rozumět jeho pocitům.

Že, Road?

Slíbili jsme naši věrnost Millennium Earlovi.

To je proč následujeme a nikdy nez- pochybňujeme své povinnosti.

Navzdory tomu, nicméně, nemůžeme úplně ztratit své city.

A přišli jsme na to, že chceme “rozumět”.

…To nevypadá jako pozvání od Earla,

Ale promiňte, že jste museli čekat.

Millennium Earl nemohl usnout.

Dlouho jsme se neviděli.

Je to správné, to teď říci?

Road řekla, že jste se znal důvěrně s předešlou generací noahů před 35 lety.

S…

Sta- říku …

A že má spojení se 14tým.

Fuh… Rozumím.

Earl mi řekl, abych ohlásil zrádnýho 14týho, který mě opravdu naplňoval velkým strachem.

Co, chceš, abych ti řekl jeho slabost?

Nevěříte, že bychom ho vážně přivítali, že?

Zabili bychom 14týho, bez pochybností.

Ale bylo nám řečeno, abychom ho chránili před srdcem našimi životy.

Proč?

A před ním, Earl řekl, že chce být vedle něho a zrospačetěl!!

Jak bych měl o tom vědět?

Chci vědět všechno o 14tým.

Skrze důkladný hledání všech Bookmanovských protokolů, který vlastníte!!

Jo.

A nezapomeň, že Fiidorovy paraziti jsou uvnitř juniora a Chaojiho.

Určitě byste nechtěl ztratit dalšího nástupce v téhle době…

Že?

Co tím myslíte, že ho nemůžete vyléčit, doktore?!

Uklidni se
!!!

Nelze nic udělat! Je to úplně neznámý patogen.

A teď víme, že jsou do toho zapletení noahové, musíme být opatrní.

Budeme spolupracovat s týmem 2 a dáme na to ty nejlepší…

Ale …

A Kanda …

I Laviho skupina …?

Linku!

Jen trochu… trochu více by stačilo…

Chtěl jsem, aby si ve mě věřil…

Tokuso.

Omlouvám se.

Opravdu se omlouvám …

Promiň …

Inspektore Howarde Linku?!

A- ano.

Promiňte!

Vaše hlášení, prosím.

V jakém je Allen Walker stavu?

Ještě odmítá vyzradit umístění třetích exorcistů?

V-

Vy jste…

Prosím pokračujte ve svém hlášení, inspektore Linku!

…On

Je úplně zticha.

Za těchto pár dní… Walker nezodpověděl během svého výslechu nic.

Dokonce se ani mockrát neprobudil …

Obávané sérum pravdy může být zamícháno do jeho jídla, ale nepřijímá nic jiného než vodu.

Ten mazaný satan.

Musíme mu ukázat v jaké je zrovna situaci.

I s takto propíchnutým břichem, nevykazuje žádné známky poškození. Mohli bychom zvážit použití drsnějších metod…

Mohu-li,

Tak Kanda Yu zemřel společně s Almou Karmou.

Už se nevrátí…

V těchto pár dnech, pokryla mugen zvláštní rez.

To musí být důkaz, že ztratil kompatibilitu.

Walker se pouze pokouší…

ochránit vůli svých spojenců.

Pokud něco …

Pokud něco, tak bychom mu měli dát milost…

Zhu Mei Chane!

A,

Ano pane!

Ticho.

P o l k

K a p

K a p

Kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap

Promiňte, že jste museli čekat!

Miska rýže !!!

Teď jezte !!!

Jsou časy jako tyhle, kdy musíme jíst, jíst, jíst, a znovu získat svého ducha!!!

Pokud máte čas být sklíčení, pak hejbejte svým břichem!!!

Co znamená být člověkem!!

Ale jak můžeme být hladoví v takovéhle chvíli?

Jez.

Pokud nezískáte sílu, nebudete schopní bojovat.

A máme mnoho nepřátel, se kterými musíme bojovat, vzpomínáte?

Noták!

…nemáte více zranění…

Než minule?

Inspektor Lvellie nás poslal, abychom udělali přímé odvolání.

A …

Byli jsme tam zahnáni strážemi.

Ale myslím, že je to na ně příliš krutý, takhle zamknout Allena!!

To je ono, jezte! Pojďme všichni ven, jo!

Jsme také zodpovědní za jeho probuzení.

Teď je řada na nás, abychom něco udělali.

Přes- něěěě!

Vše co potřebujete udělat s těmi tvrdohlavými bastardy je nalít nějaký teplý olej do jejich zadků!

Hej, no tak, už jsi pil, staříku ?!!

Jak můžu jít bez pití v takovéhle situaci?!

Nespoléhej na alkohol, idiote!

Požádal, aby byl Allen ukázán vědeckému oddělení.

První oddělení

Boooo- oj

Pokud se podívají blíže, možná budou schopni najít způsob, jak odstranit 14týho vzpomínky.

Sedni si sakra!

Díky tomu, ale je teď první oddělení cílem, na který svalují vinu.

Vejce …?

Tohle není vtipný.

Noah by měl být popraven.

Hej! Kdo to řekl?!

Přestaň s tím, staříku!

Já…

jsem šel zrovna kolem, ale…

Ahh, to zkončilo…

Taky v celém mém jídle.

Omlou- vám se !!!

Chcete s námi jíst?

Proč, děkuji, jak ohleduplný.

Ale musím teď jít.

Rozu- mím …

Moc se omlouvám.

Pravda.

Allen nebude popraven.

Je to v pořádku.

P r o m i ň t e

Ten chlap

Kdo to byl?

N e v í m

Co se děje, Tsuki- kami?

Ne, nič.

Od- stupte.

Ah, ano, pane.

Nech mě s ním na chvíli samotného.

Hlídej venku.

Ano, pane.

Auu uuu

Tohle je rýžová kaše hlavního kuchaře Jerryho.

Tahle by měla být ok!

Nechal jsem ho to udělat, takže i opatrný člověk jako ty, by to měl sníst.

Ústředna s tvým jídlem nic neudělala.

Takže jez !!!

Lvellie, ty blbče

Blbče!! Lvellie!!

Má pravdu …

Linku.

Omlouvám se za to napadení předtím.

Zrovna když jsem myslel, že konečně něco řekneš.

To je vše cos musel říct?!?!

Byli jsme jako rodina.

Po ztrátě našich rodičů, jsme se seskupili a šli žebrat v církvi.

Tevak a Kiredori byli tenkrát ještě mladí.

Pros- tě jsme přiro- zeně

ochra- ňovali jeden druhého.

Abychom přežili, byli jsme přijati podzemní organizací.

A v určitým okamžiku jsme se stali loutkami.

Ten, co by měl opravdu pykat za třetí exorcisty jsem já.

Já…

Jsem dal šéfovi temnou hmotu.

Dal jsem temnou hmotu inspek- torovi.

Tohle je vážně špatný.

Slyšet tohle zrovna teď,

Myslím si, že jsem se mohl stát lepším přítelem třetích.

Jakmile jsem zjistil, že byli půl-akumy,

Spíše jsem je nenáviděl.

A tak…

Kdybych tam věděl více,

Kanda a Alma by možná…

Pře- žili …

Nevě- dění …

Je děsivá věc, že?

To je pravda.

Vše co dělám, je nenáviděno.

Aniž bych věděl cokoli o 14tým.

14tý. Ten co byl Manův mladší bratr.

Proč zradil noahy?

Proč se chtěl stát Millennium Earlem?

Mohlo by to být

Že kdybych věděl,

Změnilo by se něco?

W a l k e r e !!

Linku …?

Co?

tak najed- nou

Teplo

Mé vědomí

Dusno

je bráno pryč…

Nenech ho usnout.

Pokud to neuděláš, bude to jeho konec.

Allen bude hluboko uvnitř sežrán a zmizí.

Ka-

Kardinále …!

Proč jste tady…?

To je v pořádku, jdu ho teď vyléčit.

Všichni se o Allena bojí.

Ob- zvláště

Srdce.

Démonická ruka ústředí se plíží k Allenovi!

0 komentářů k “202. díl: Noc měnící se světPridajte vlastný →

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontaktuj mě!